Strona główna » Aktualności » Konkurs na stypendium motywacyjne

Konkurs na stypendium motywacyjne

p.o. Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stypendium motywacyjne dla studentów czwartego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku informatyka w ramach projektu „Rynek pracy należy do IT – program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka”,

nr KSI: POKL.04.01.02-00-191/10 w ramach Poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zostanie przyznanych 36 stypendiów po 1000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego należy składać w dniach od 14-10-2013 do 25-10-2012 r. w dziekanacie IIS w godz. 10.00 – 15.00

Informacja o warunkach, jakie powinien spełniać student ubiegający się o przyznanie stypendium motywacyjnego zawarte są w „Regulaminie przyznawania stypendium motywacyjnego”. „Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego” oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest na stronie internetowej instytutu.