Strona główna » Kursy » Kurs Cisco CCNA i CCNP

Kurs Cisco CCNA i CCNP

Nazwa kursu: CCNA R&S
Koordynator przedmiotu:mgr inż. Mariusz Bagiński
Liczba godzin: 240
Język nauczania: język polski, język angielski (biernie)

Cel nauczania

(oczekiwane efekty kształcenia, kompetencje / umiejętności nabyte przez uczestników kursu)

Wyposażenie studentów w wiedzę umożliwiającą zaprojektowanie, zbudowanie oraz monitorowanie małej i średniej wielkości sieci komputerowej LAN/WAN w oparciu o sprzęt firmy Cisco lub podobny.

Skrócony opis KURSU

Podstawowy kurs routingu i switchingu z rozszerzoną częścią dotyczącą routingu. CCNA R&S z CCNP Route. W kursie położono główny nacisk na zagadnienia praktyczne. Kurs przygotowuje do egzaminu zawodowego Cisco 640-802 i uzyskania certyfikatu CCNA R&S uznawanego na całym świecie.

Program nauczania (treści merytoryczne/tematyka przedmiotu)

1. Podstawowa konfiguracja routera.

2. Routing statyczny, protokół CDP, trasy domyślne, tablica routingu.

3. RIP, działanie, konfiguracja, weryfikacja działania.

4. EIGRP, obliczanie metryki, konfiguracja, weryfikacja działania.

5. OSPF w pojedynczym obszarze, obliczanie metryki, konfiguracja, weryfikacja działania.

6. Podstawowa konfiguracja przełącznika.

7. VLAN na przełączniku, konfiguracja łącza typu trunk.

8. Protokoły VTP i STP.

9. Routing pomiędzy sieciami VLAN.

10. DHCP na routerze.

11. Połączenia HDLC i PPP.

12. Frame-Relay.

13. Translacja NAT/PAT oraz przekierowywanie portów.

14. Manipulacja listami kontroli dostępu ACL.

15. Monitoring routera i przełącznika z użyciem SNMP i RMON.

16. Zaawansowane opcje protokołu EIGRP.

17. Wieloobszarowy OSPF.

18. Redystrybucja trasy pomiędzy RIP, EIGRP i OSPF.

19. BGP (iBGP, eBGP) i atrybutów tras.

20. RIP, EIGRP, OSPF i BGP na IPv6.

21. Tunele GRE jako mechanizmy koegzystencji IPv4 i IPv6.

22. IPSec w tunelach GRE.

23. Technologie xDSL (ADSL).

24. Serwisy SLA.

25. Wprowadzenie do MPLS.

Metody i formy oceny pracy uczestników kursu

Ocenianie elektroniczne przez system (teoria), dodatkowo wykonywanie zadań na sprzęcie laboratoryjnym na punkty/ocenę.

Zalecana literatura

Materiały w formie elektronicznej dostępne na kontach słuchaczy po rejestracji w systemie lub książki:

  1. Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration, wyd. PWN, 2009 (Tom.1-4).

  2. Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń, wyd. PWN, 2008.

  3. CCNP Route 642-902 Official Certification Guide, Cisco Press 2010, Wendel Odom.

Uwagi dodatkowe (np. limit osób w grupie, termin rejestracji na zajęcia, inne)

Max 18 osób w grupie.