Strona główna » Prezentacje przemysłowe » Innowacje w zarządzaniu usługami IT

Innowacje w zarządzaniu usługami IT

Zapraszamy na prezentację przemysłową, którą przedstawią przedstawiciele z Centrum IT Alstom pt. "Innowacje w zarządzaniu usługami IT".

Termin: 30-11-2011r., godz. 9.45
Miejsce: sala 109/110 ul. Wojska Polskiego 1

 

Prezentacja przemysłowa zorganizowana w ramach projektu „Rynek pracy należy do IT – program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka”,

nr KSI: POKL.04.01.02-00-191/10 w ramach Poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki