Strona główna » Staże zawodowe

Staże zawodowe

Koordynator projektu „Rynek pracy należy do IT – program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka”, nr KSI: POKL.04.01.02-00-191/10 w ramach Poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłasza zapisy na staże zawodowe w roku akademickim 2012/2013.

Zapisy na staż należy dokonać w dziekanacie IIS od dnia 14.05.2013. Wymiar staży wynosi 12 tygodni na jednego uczestnika. Termin realizacji od 05-08-2013 do 28-10-2013 r.

Zaliczenie stażu zawodowego jest podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej.

Staż zawodowy jest bezpłatny.

Studenci, którzy przystępują do projektu po raz pierwszy zobowiązani są do złożenia podpisanych oświadczeń o przystąpieniu do projektu i oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty