Strona główna » Stypendia

Stypendia

Kierunek Informatyka w PWSZ w Elblągu wygrał konkurs na kierunki zamawiane ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Programem stypendialnym zostanie objętych 40 studentów/studentek z kierunku Informatyka, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce. Nad sposobem przyznawania stypendiów czuwać będzie Komisja Stypendialna ds. Kierunków Zamawianych

Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stypendium motywacyjne dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku informatyka w ramach projektu „Rynek pracy należy do IT – program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka”, nr KSI: POKL.04.01.02-00-191/10 w ramach Poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewidziano 40 stypendiów po 1000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego należy składać w dniach od 03-10-2011 do 14-10-2011 r. w Dziekanacie IIS w godz. 10.00 – 15.00

 

Informacja o warunkach, jakie powinien spełniać student ubiegający się o przyznanie stypendium motywacyjnego zawarte są w Regulaminie przyznawania stypendium motywacyjnego.