Strona główna » Stypendia » Komisja stypendialna

Komisja stypendialna

Przewodniczący
mgr inż. Krzysztof Brzeski - Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowane

Z-ca przewodniczącego
mgr Teresa Jurewicz-Obrzut
- Koordynator projektu ds. programu stypendialnego

Członek
Jakub Kołodziejczyk - przedstawiciel studentów kierunku zamawianego

Członek
Mateusz Majewski - przedstawiciel studentów kierunku zamawianego

Sekretarz
Ewa Wall
- pracownik administracyjny