Strona główna » Wykłady » Automatyczne dowody twierdzeń

Automatyczne dowody twierdzeń

W dniu 10 maja (czwartek) od godz. 9:30 w sali 109/110 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 odbędzie się wykład dr hab. prof. nadzw. UG Christopha Schwarzweller

nt. Automatyczne dowody twierdzeń.

dr hab. Christoph Schwarzweller studia z informatyki ukończył na Uniwersytecie w Kaiserslautern, Niemcy. Na Uniwersytecie w Tybindze, Niemcy, otrzymał stopnie naukowe: doktora informatyki w 1998 roku, a doktora habilitowanego w 2003.

Od 2003 roku związany jest z Uniwersytetem Gdańskim. Pracuje na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w Zakładzie Języków Formalnych Instytutu Informatyki.

Zainteresowania naukowe profesora Christopha Schwarzweller koncentrują wokół algorytmów generycznych, w szczególności ich specyfikacji i weryfikacji; automatycznego dowodzenie twierdzeń matematycznych (theorem proving and checking) oraz bibliotek wiedzy matematycznej: ich budowania i organizacji.

Wykład skierowany jest do wszystkich studentów, którym bliskie są zagadnienia z pogranicza matematyki i informatyki.

Problem znalezienia dowodów twierdzeń matematycznych interesował filozofów i matematyków już od czasów antycznych. W XX-tym wieku dzięki komputerom dziedzina naukowa zajmująca się automatycznymi dowodami matematycznymi stała się bardzo aktualna. Wykład „Automatyczne dowody twierdzeń” przedstawia historię automatycznego dowodzenia twierdzeń, opisuje możliwości i sukcesy, ale też granice tej dziedziny informatyki.

Wykład zorganizowany w ramach projektu „Rynek pracy należy do IT – program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka",
nr KSI: POKL.04.01.02-00-191/10 w ramach Poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na wykład obowiązuje rejestracja uczestników. Rejestracji można dokonać na platformie itzamawiane.pwsz.elblag.pl. Rejestracja dostępna do dnia 9 maja do godz. 12:00

Studenci II roku IIS - studia stacjonarne

Pozostali studenci