Strona główna » Wykłady » Obrazowanie struktury i funkcji mózgu

Obrazowanie struktury i funkcji mózgu

W dniu 16 listopada 2012 r. od godz. 10:45 w sali 109/110 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 odbędzie się wykład prof. nadzw. dr hab. inż. Renaty Kalickiej nt. Obrazowanie struktury i funkcji mózgu z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Dr hab. inż. Renata Kalicka jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Gdańskiej, pracuje w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Zainteresowania prof. Renaty Kalickiej skupiają się głównie wokół Inżynierii biomedycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej oraz Member of the Polish Society of Medical Physics. Staże zagraniczne odbywała w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Dani.

Obecnie prowadzi autorskie zajęcia dydaktyczne m. in. z modelowania systemów biomedycznych, modelowania procesów w biologii i w medycynie, podstaw automatyki i robotyki, analizy danych. Na wykładach można usłyszeć odpowiedź na pytanie "Co możemy zobaczyć w mózgu?" wykorzystując aparaturę pomiarową (CT, MRI, PET, inne) oraz systemy informatyczne do akwizycji danych o pacjentach oraz o wielu innych ciekawych zagadnieniach.

W swoim dorobku ma 146 publikacji, w tym 13 artykułów w czasopismach indeksowanych na ISI MJL, 4 książki, monografię.

Od 1993 roku zrealizowała 10 projektów badawczych, będąc kierownikiem wielu z nich. Wypromowała 3 doktorów, była promotorem 48 prac dyplomowych.

Wykład zorganizowany w ramach projektu „Rynek pracy należy do IT – program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka”, nr KSI: POKL.04.01.02-00-191/10 w ramach Poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na wykład obowiązuje rejestracja uczestników. Rejestracji można dokonać na platformie  itzamawiane.pwsz.elblag.pl do dnia 15.11.br. do godz. 12:00

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych nowoczesną dziedziną - inżynierią biomedyczną.

Studenci III roku IIS - studia stacjonarne

Pozostali studenci