Strona główna » Wykłady » Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja - techniki, osiągnięcia i oczekiwania

 

Wykład prof.nadzw. dra hab. inż. Wojciecha Jędrucha z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacjii Informatyki Politechniki Gdańskiej

Data: 22-11-2011r., godz. 10.00

Miejsce: ul. Wojska Polskiego 1, sala109/110

 

Wykład zorganizowany w ramach projektu „Rynek pracy należy do IT – programzwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka",

nr KSI: POKL.04.01.02-00-191/10 w ramachPoddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowymznaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rejestracja uczestników na platformie itzamawiane.pwsz.elblag.pl do dnia 21.11. do godz. 12:00

Studenci II roku IIS - studia stacjonarne

Pozostali studenci